Header image  

สนใจโฆษณาใน bandhit.com

ติดต่อ iam@bandhit.com

 
  
 

openVPN
 
 


 
 
คัมภีร์ Ubuntu Linux Server เล่ม 2.

 

รูปเล่ม :  กระดาษปอนด์ ขนาด 24x17 cm"
รายละเอียด:   Ubuntu Server ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ด้วยความมีประสิทธิภาพในการทำงาน และสนับสนุนแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก รองรับระบบ RAID ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ (mdadm) รวมทั้งระบบ LVM (Logic Volume Manager) ในเล่ม 2 นี้จะสอนการติดตั้ง-ใช้งานระบบ CMS-Joomla การแชร์ทรัพยากรระบบด้วย SAMBA การติดตั้งระบบ CRM-Vtiger การสร้างระบบ Mail Server การป้องกันระบบด้วย FireWall (iptable-pfSense) การวิเคราะห์แพ็กเกจด้วย Sniffer (WireSHARK) ตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์กด้วย nmap และการใช้งานระบบ VPN

แพ็กเกจโปรแกรมทั้งหมดที่ใช้ก็เป็น Open Source ซึ่งไปหาดาวน์โหลดได้ฟรีบนอินเตอร์เน็ต ทำให้ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานและองค์กร ตลอดจนสถาบันการศึกษาจำนวนมาก หันมาใช้งาน Ubuntu Server แทนระบบเดิมที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริง ที่นำลินุกซ์มาใช้งานจริง จึงเหมาะสำหรับ ADMIN ผู้ที่ต้องดูแลระบบเน็ตเวิร์กและเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร รวมทั้งนักศึกษาและผู้ที่สนใจจะเซตอัพลินุกซ์ด้วยตัวเอง หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขด้วยความยินดี

อ.บัณฑิต จามรภูติ

       

 


บทที่ 1 จัดการสตอเรจด้วย RAID

บทที่ 2 จัดการสตอเรจด้วย LVM

บทที่ 3 การใช้งานระบบ CMS-Joomla

บทที่ 4 การแชร์ทรัพยากรด้วย SAMBA

บทที่ 5 ระบบ CRM-vtiger

บทที่ 6 ระบบ Mail Server - PostFix

บทที่ 7 ป้องกันระบบด้วย FireWall

บทที่ 8 การวิเคราะห์แพ็กเกจด้วย Sniffer

บทที่ 9 ตรวจสอบระบบด้วย nmap

บทที่ 10 การใช้งานระบบ VPN