สนใจโฆษณาผ่าน Bandhit.com ติดต่อ iam@bandhit.com
Home.

 

 

  

 

 

 

 

ชื่อหนังสือ : คัมภีร์ Ubuntu Linux Server  เล่ม 1.
ผู้เขียน : อ.บัณฑิต จามรภูติ

ราคา :   320 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ความหนา  452  หน้า
กำหนดการ : วางจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2552 

  คัมภีร์ Ubuntu Linux Server  เล่ม 1.

รูปเล่ม : กระดาษปอนด์ ขนาด 24x17 cm"
 
รายละเอียด : ลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการสายพันธ์ยูนิกส์ที่มีความเสถียรภาพ และ มีประสิทธิภาพการ ทำงานสูง ปัจจุบันมีการนำมาใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรแทนระบบปฏิบัติการ Windows หลายที่ โดยการโยกย้าย (Migrate) ระบบและฐานข้อมูลต่าง ๆ จาก Windows Server ทีละส่วน ๆ เข้ามาไว้บนลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์

Ubuntu Linux Server    รองรับซีพียูได้สูงถึง 32 ตัว และสนับสนุนหน่วยความจำได้สูงถึง 64 GB. ซึ่งเหมาะสำหรับระบบ Data Center Server , Database Server ,Web/Applica tion และ CRM, ERP ,SCM รวมทั้ง File/Print Server ,DNS ,DHCP ,Mail Server จะเห็นว่า Ubuntu  Linux รองรับการทำงานในระดับเอ็นเตอร์ไพร์เหมือนระบบยูนิกส์ 

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่นำลินุกซ์มาใช้งานจริง จึงเหมาะสำหรับ Admin ผู้ที่ต้องดูแลระบบเน็ตเวิร์กและเซิร์ฟเวอร์ สอนการติดตั้งอย่างละเอียด คำสั่งยูนิกส์ที่ใช้งานประจำ  การแบ็คอัพข้อมูล การติดตั้งและใช้งาน DNS , DHCP, Proxy  Server,  Apache , PHP , MySQL , Drupal , phpBB , MRTG/ Cacti , FreeNAS และเนื่อหาอื่น ๆ อีก มากมาย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับเพื่อนำไปแก้ไขด้วยความยินดี

บทที่ 1 การติดตั้ง Ubuntu Linux Server

บทที่ 2 การติดตั้ง DNS Server

บทที่ 3 การใช้งาน Apache Web Server

บทที่ 4 การใช้งานฐานข้อมูล MySQL

บทที่ 5 การใช้งาน phpMyAdmin

บทที่ 6 การติดตั้งระบบ CMS- Drupal

บทที่ 7 การติดตั้งเว็บบอร์ด phpBB

ทที่ 8 การสำรองและการกู้คืนข้อมูล

บทที่ 9 การจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้

บทที่ 10 คำสั่งยูนิกซ์

บทที่ 11 การติดตั้ง DHCP Server

บทที่ 12 การติดตั้ง Squid Proxy

บทที่ 13 การจัดเก็บสถิติด้วย MRTG / Cacti

บทที่ 14 การแชร์ข้อมูลด้วย FreeNAS

 

http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/serveredition/techspecs/whatsnew


   

 


* แสดงผลดีที่สุดเมือใช้ Internet Explorer 4.0 Thai แสดงผลที่ 800 คูณ 600 จุด..