สนใจโฆษณาใน bandhit.com

ติดต่อ iam@bandhit.com

line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 

การทำเครื่อง PC ให้กลายเป็นเครื่อง Mac Pro , iMAC

การทำเครื่อง Notebook ให้กลายเป็นเครื่อง Mac Book

 

 

การติดตั้ง-ใช้งาน Mac OS X บนเครื่อง PC เล่ม 2

จากการเปลี่ยนนโยบายของ Steve Jobs ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ซีพียู intel แทนของเดิม คือ PowerPC ทำให้เส้นขนาน 2 เส้นมาบรรจบกันทันที เพราะอะไร ? ก็โค๊ดหลักของ Mac คือระบบ ปฏิบัติการยูนิกซ์ FreeBSD ที่สามารถรันได้อย่างมีเสถียรภาพราบรื่นบนเครื่อง PC ทั่วไป ทำให้บรรดาแฮกเกอร์หลายราย ทำการแฮกแผ่น Mac OS X DVD ให้ใช้งานบนเครื่อง PC ได้ จนกลายมาเป็น Mac OS X for PC ในเล่ม 2 นี้ ได้เขียนการติดตั้ง Snow Leopard 10.6.x ลงบนเครื่อง PC ที่ใช้ซีพียู intel Core2Duo QuadCore และ ซีพียูตระกูล i5 / i7 ที่สามารถติดตั้ง Snow Leopard ได้แล้วเช่นกัน

     หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ต้องการใช้งาน Mac OS X บน PC เครื่องเดิม โดยไม่ต้องซื้อเครื่อง Mac แท้ซึ่งมีราคาแพง ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะ มีประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

บทที่ 1 การติดตั้ง Mac OS X  ( Snow Leopard )

บทที่ 2 การติดตั้ง Snow Leopard บน intel i5 / i7

บทที่ 3 การติดตั้ง Leopad ( Kalyway , JaS , iATKOS , Leo4all )

บทที่ 4 การเซตอัพ Resolution ,Sound ,Net

บทที่ 5 การใช้งาน Mac เบื้องต้น

บทที่ 6 การปรับแต่ง System Preferences

บทที่ 7 การสร้าง User Account

บทที่ 8 การติดตั้ง-ใช้งานเครื่องพิมพ์

บทที่ 9 การจัดการไฟล์-โพลเดอร์บน Mac

บทที่ 10 การติดตั้งโปรแกรมบน Mac

บทที่ 11 การค้นหาด้วย Spotlight , การใช้งาน Dashboard  

บทที่ 12 การท่องอินเตอร์เน็ตบน Mac

บทที่ 13 ความบันเทิงบน Mac

บทที่ 14 การเขียนแผ่น CD/DVD

บทที่ 15 การใช้งาน Spaces

บทที่ 16 การใช้งาน Windows บน Mac

บทที่ 17 การติดตั้ง Snow Leopard 10.6.3