.......................
ถึงแม้จะเป็นเงินไม่มากมาย แต่ข้าพเจ้าก็มีความตั้งใจในการบริจาก อย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้าง ช่วยให้เขาหายเจ็บป่วย ถ้าท่านต้องการบริจากเชิญโทรมาที่ 419-7658-60
         

 

 

 

   

 

 
   


...

 

 

 


 


..