<..>

เกิดมาใช่อื่น เพื่อแผ่นดินไทย ร่วมใจช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาศ

เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน

ยังมีเด็กๆที่ยากจนอยู่อีกมากในเมืองไทย ถ้าท่านได้เดินทางไปตามชนบทห่างไกล ก็จะได้สัมผัสความแล้งแค้นความอดอยากต่างๆ เรามาช่วยกันบริจากทุนทรัพย์เล็กน้อย
เพื่อต่อชีวิตให้พวกเขา ช่วยสนับสนุนการศึกษาให้เด็กๆเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป เพียงแต่ท่านงดดื่มเหล้าซัก 1 วัน งดเที่ยวกลางคืน 1 วัน หรือหยุดไปสนามกอฟ์ 1 ครั้ง แล้วนำเงินส่วนนั้นมาบริจากให้เด็กๆผู้น่าสงสารเหล่านี้
เท่านี้ท่านก็ได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินแล้วครับ ขอขอบคุณที่กรุณาอ่านข้อความนี้

   

..........รอยยิ้มที่บริสุทธิ์ของเด็กๆ ช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้นแยะ .................คำขวัญของท่าน อานันท์ ปันยารชุน

.......

 

 

 

 
 
   

โปรดช่วยบริจากทุนทรัพย์ เพื่อใช้ในการผลิตขาเทียมให้แก่ผู้ยากไร้

 

 
......... ..........

.......

 

 

มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 
. .
 

 

 

 

.......