รู้จักกับอาจารย์ บัณฑิต จามรภูติ ..... ( ข้าพเจ้านามสกุล จา มร ภู ติ )

       เป็นอดีตเด็กช่างกล โดยสายเลือด เข้าศึกษาระดับ ปวส. ที่สถาบันเทคโนโลยีช่างกลปทุมวัน (วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน) ในปี 2529 แผนกอีเล็กทรอนิคส์สื่อสาร เป็นสมาชิกชมรมอาสาพัฒนาของสถาบัน เคยไปออกค่ายโรงเรียนตามชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งแรกที่ จังหวัดสตูล อ.ควนกาหลง เป็นเวลาร่วม 1 เดือน ทำให้ได้ประสบการณ์ชีวิตมากมาย และภูมิใจที่ได้ตอบแทนคุณของแผ่นดิน หลังจากนั้นไปออกค่ายอาสาฯ เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนในชนบทหลายแห่งในจังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเดินทางไปบริจากยารักษาโรค อุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับเด็กๆที่ อุ้มผาง จ.ตาก ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวะเบยทะ ) ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียน ยารักษาโรค ชุดนักเรียน ฯลฯ แก่เด็กหญิง อรวรรณ คะสาร ตั้งแต่ปี พศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน บริจากทุนทรัพย์ส่วนตัวให้เด็กๆหลายคน ( ดญ.บัวลี จ.อุบล ดญ.รสริน สุมงคล จ.กำแพงเพชร ดช.ชัยณรงค์ สานุสิทธิ์ จ.กำแพงเพชร ดญ.กมลมาศ คำจันทร์ อ.พระแสง จ.สุราษฯ และได้ไปเยี่ยมคุณครู สมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ เมื่อ 11 สิงหาคม พศ. 2539 ครูสมบูรณ์เป็นผู้เสียสระชีวิตทั้งชีวิตให้แก่เด็กๆที่อ.พระแสงมาร่วม 20 ปี และในปัจจุบันนี้ ก็ยังเดินทางไปตามโรงเรียนในชนบท เพื่อนำสิ่งของ ยารักษาโรค รองเท้านักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ฯลฯไปมอบให้ อย่างสม่ำเสมอครับ (ล่าสุด ช่วยผู้ประสบภัย คลื่นยักษ์ซึนามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2547  ไป 20,000 บาท )

       เริ่มเข้าสู่วงการคอมพิวเตอร์ช่วงเดือนเมษายน 2530 โดยฝึกงานที่บริษัท ซีวิคอม (ประเทศไทย) จำกัด มีคุณนิกร เติมศิริเลิศ เป็น ผจก. และคุณวัชรพล (เล็ก) เป็นรอง ผจก. ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้นำข้าพเจ้าสู่สายงานด้านคอมพิวเตอร์ ทำงานมาหลายแห่ง เดินทางเกือบทั่วประเทศ เขียนหนังสือเล่มแรก ชื่อ "ฮาร์ดแวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ 80088, 80286, 80386"

โดยได้รับการพิจารณาจากทีม บก. ของซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ในการจัดพิมพ์ และต้องขอขอบพระคุณ คุณมณฑรี โชติสรยุทธ์ ที่ได้ให้โอกาสในการเขียนหนังสือแก่ข้าพเจ้า

      เคยไปทำงานวิจัยฝุ่น และร้านอาหารไทย ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สมัยไปเรียนต่อป.โท ทำให้ได้ทราบว่า ที่นี้มีแต่คนไทยที่จำใจอยู่ ไม่ใช่อยากอยู่ เพราะอากาศจะหนาวเหน็บเข้าขั้วหัวใจ เป็นฤดูหนาว+ฝน เสีย 9 เดือน จะมีฤดูร้อนเพียง 3 เดือน (มิย. กค. สค.) แต่ที่นี้ผู้คนมีมารยาท มีระเบียบไม่มีการแซงคิว พูดจาสุภาพ และรถไม่ติด สมกับคำที่ว่า "ผู้ดีอังกฤษ" รถเบนท์ที่นี่ราคาเพียง 5 แสนบาทเท่านั้น แต่ค่าทำประกันสูงมาก ๆ ทางด้านการงานก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดจาน (คนล้างจาน) ทำวันละ 6 ชั่วโมง โค...ตร เหนื่อย (ไม่ว่าคุณจะเป็นใครจบ ป.ตรี โท หรือเกียรตินิยม ก็ต้องลงมาล้างจาน เพื่อที่จะที่ระลึกว่าได้มาอังกฤษแล้วน่ะ.....จะบอกให้)

          

      ปัจจุบันเป็นวิศวกร และ ผจก. สำนักพิมพ์บัณฑิต สร้างผลงานคุณภาพ ออกมาสู่วงการคอมพิวเตอร์สม่ำเสมอ เล่มล่าสุด คือ "คัมภีร์ Windows 98" "ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Miscrosoft SQL Server 7.0" "คัมภีร์ Windows 2000 Pro." ซึ่งติดอันดับขายดีทั่วประเทศ (จากการสำรวจยอดขายของ บ.ซีเอ็ดฯ) ผลงานคุณภาพเล่มต่อไป คือ " คู่มือระบบยูนิกซ์ FreeBSD เล่ม 1. "

          

   

กับเพื่อนสมัยเรียนอยู่ช่างกลปทุมวัน

เพื่อนสมัยเรียนอยู่ช่างกลปทุมวัน ปีพศ.๒๕๓๐

เพื่อนชาวอาสาฯชก.ปทุมวัน สมัยไปสร้างโรงเรียนตชด.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ ปีพศ.๒๕๓๔    

www.bandhit.com              
ท่านสามารถส่ง E-mail มาแนะนำ หรือติชมได้ที่      
iam@bandhit.com